Demir Maden İşletmelerimiz

Demir Cevheri Özellikleri
Demir; asırlardır yaşamın ve üretiminde içinde yer almış insanoğlunun uzun tarihine tanıklık etmiştir. Günümüzde en çok kullanılan metallerden olan demir; en çok çelik formunda hayatımıza girmektedir.
 
Demir çelik sektörünün ana hammaddesi demir cevheridir. Bir madenin cevher olarak değerlendirilebilmesi için işletilmesi ve kullanılmasının ekonomik olması gerekmektedir. Çelik sanayisinde kullanılan demir cevherlerinin harman tenörünün en az %57 Fe olması arzu edilmektedir. Demir cevheri yer kabuğunda yaklaşık %5,4 oranı ile en yaygın element sıralamasında dördüncü konumda olup, doğada Manyetit (Fe3O4), Hematit (Fe2O3), Limonit (2Fe2O3. 2H2O), Götit (Fe2O3. H2O), Siderit (FeCO3) ve Pirit (FeS2) mineralleri şeklinde bulunmaktadır.
 
Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılandır ve dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95' ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri, demiri; inşaat, otomotiv, çimento, boya endüstrisi, gemi inşa yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar.
 
Günümüzde demir, sanayini temel hammaddelerinden biri olmakla birlikte, ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır ve ekonominin büyüklüğünü ölçmekte kişi başına demir-çelik tüketimi göz önünde bulundurulmaktadır.
 
Dünya Demir rezervi 170 Milyar ton olup, Türkiye’deki demir rezervi 220 Milyon tondur.
 
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Demir Madeni İşletmeleri;
  • Sivas İli Divriği İlçesi Demir Sahası