Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.
"Bir Verusa Holding İştirakıdır."

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.; 2014 yılında enerji, petrol, maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Firmamız maden kaynakları başta olmak üzere, cevher hazırlama ve işletme, hammadde, enerji ve petrol alanlarında faaliyet göstermektedir. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Türkiye ve bölgenin en büyük boksit maden yataklarına sahiptir. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. gelişime ve ilerlemeye açık yapısıyla zenginleştirme yaparak alumina ve aluminyum elde edecek tesisler kurmayı hedeflemektedir.
Maden çeşitliliği yatırımları ile zengin maden rezervlerini ve yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları işleterek rekabet gücünü artırarak, üretim ve istihdama katkı sağlayarak ülke ekonomisine ve endüstrisine katma değer yaratmaktadır.
Boksit Cevheri
Alumina
Aluminyum
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. doğru ve çoklu iş model ve innovatif projeleri ile Küresel Pazar koşullarına proaktif heyecan katarak geleceği somutlaştırmaktadır.
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 23 adet IV. Grup maden sahası ruhsatına sahiptir. Bu maden sahalarının 20 tanesi alüminyumun ana cevheri olan boksit maden sahalarından oluşmaktadır. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 7 farklı bölgedeki boksit madenleriyle Türkiye ve bölgenin en büyük boksit maden rezervlerine sahiptir. Şirketimiz ayrıca 2 adet bakır ve 1 adet demir maden sahası ruhsatına sahiptir.
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 20.000.000 TL Ödenmiş Sermayesi ile %100 Verusa Holding A.Ş.’nin iştirakidir