Bakır Maden İşletmelerimiz

Bakır Cevheri Özellikleri
Bakır; üstün kimyasal ve fiziksel özellikleri yanında, yüksek elektrik ve ısı iletkenliği özelliğiyle Dünya’da elektrik elektronik sanayi başta olmak üzere inşaat, kimya, kuyumculuk, makina sanayi gibi birçok sektörde, en çok aranan metallerden biridir.
 
Bakır insanlık tarihinde kullanılan en eski metallerden biridir ve karakteristik metal özellikleri sayesinde günümüzde de en çok kullanılan metaller sıralamasında ikinci sırada yer alır. Bakır; sertliği 2-3, yoğunluğu 8,93 gr/cm3 olan genellikle sülfürlü, oksitli ve kompleks halde bulunan fakat az miktarda da olsa doğada nabit halde bulunabilen bir geçiş grubu elementidir. Atmosferik şartlara oldukça dayanıklıdır. Dünya bakır üretiminin %80’i sülfürlü yataklardan yapılır.
 
Bakır Filizleri okistli (Kübrit, Cu2O) Sulfitli (Kalkosit C2S) ve karbonlu (Melahit, C2CO3(OH)2) olmak üzere üçe ayrılır.
 
Bakır Madenciliği; açık ve kapalı işletme yöntemi ile yapılmaktadır. Dünya’da bakır üretimi sülfürlü ve oksitli bakır cevherlerinin madencilik yöntemi ile çıkarılması, zenginleştirilmesi, blister ve rafine haline getirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.
 
Dünya’ da yaklaşık 3 milyar ton bakır rezervi tespit edilmiş olup, yaklaşık 4 milyon tonu ülkemizde yer almaktadır. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Bakır Madeni İşletmeler;
  • Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Bakır-Altın-Gümüş Sahası
  • Tokat İli Erbaa İlçesi Bakır-Altın-Gümüş Sahası