Boksit Maden İşletmelerimiz

Boksit Cevheri Özellikleri

Boksit sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karışımıdır. Boksit cevheri homojen bir kimyasal bileşime ve kristal yapıya sahip mineral olmayıp, bu minerallerin heterojen bir karışımı şeklindedir Boksit, diyasporit (Al2O3.H2O), böhmit [AlO(OH)], gibsit (hidrarjilit)Al2O3.3H2O ve Korund (Al2O3) olmak üzere 4 farklı kimyasal minerallerin karışımından oluşmaktadır. Boksit; genel olarak Demir Oksit (Fe2O3) ,Silisyum Oksit (SiO2) ve Titanyum Oksit (TiO2) içermektedir. Dünyadaki metal alüminyum üretiminin % 90'ı bu Boksit cevherinden temin edilmektedir. Alüminyum üretilebilen tek mineral grubudur.

 

Boksit açık renkli toprağımsı görünümlüdür. Ancak, demir içeriği nedeniyle rengi, genellikle kırmızımsı-kahverengi tonlardadır.

 

Alüminyum (Al) atom numarası 13, yoğunluğu 2,70 gr/cm³ olan gümüş renkli hafif bir metaldir. Yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en bol bulunan element olan alüminyum doğada saf olarak bulunmaz, oksit ve silikat bileşikler halinde bulunur. Yeryüzü anakayaçının % 8’ini oluşturmaktadır.

 

Hafif metal sınıfından bir element olan alüminyum yumuşak, hafif olması ile yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kolay işlenebilirlik, korozyona dayanıklılık, soğuk ve sıcak şekillenebilme gibi özellikleri nedeniyle Endüstride kullanım alanı çok geniş olan bir elementtir.

 • Alüminyum olağanüstü iletken metaldir ve bakırdan çok daha hafiftir.
 • Genel olarak; dört birim Boksit'ten iki birim Alümina'ya, bir birim Alüminyum üretti.

Dünya’ da boksit rezervi 55-75 milyar ton olup, bunun 30 milyar tonu ekonomik işletilebilir rezervi temsil etmektedir. Bu durum Türkiye’ de toplam 422 milyon ton rezervin, 63 milyon tonunun ekonomik işletilebilir olduğu yönünde hesaplanmaktadır.

Boksit madeni yatakları genellikle yüzeye yakın yerlerde oluştuğundan açık işletme ile işletilir. Genellikle yüzeye yakın olduğu için açık işletme ile çıkarılan boksit madeni sahalarının yakınına alümina tesisleri kurulur.

Alüminyum eldesi 2 aşamada gerçekleşmektedir. Bayer Prosesi Yönetimi ; Boksit cevheri içinde yer alan alüminyum hidrokistin (Hidrat) ekstraksiyonu ile kalsine edilerek Alüminyum Oksite (Alümina) dönüştürülür. Alümina’dan Elektroliz yöntemi ile de Alüminyum elde edilir.

Yeni teknolojiler ile 1 ton alüminyum eldesi için 13.000 Kws/t enerji ihtiyacı gerekmektedir.

Boksit cevherinden Alüminyuma dönüşüm prosesinin en önemli maliyeti % 40 ile enerji ihtiyacıdır.

Standard Boksit işletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu boksit (alüminyum ana cevheri) Maden Saha Ruhsatları 7 farklı bölgede olmak üzere toplam 20 adettir.

 • Adana Tufanbeyli Boksit Sahası
 • Konya Seydişehir Boksit Sahası
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 1
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 2
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 3
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 4
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 5
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 6
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 7
 • Antalya Akseki Boksit Sahası Akseki 8
 • Antalya Alanya Boksit Alanı Alanya 1
 • Antalya Alanya Boksit Alanı Alanya 2
 • Antalya Alanya Boksit Alanı Alanya 3
 • Antalya Alanya Boksit Alanı Alanya 4
 • Antalya Alanya Boksit Alanı Alanya 5
 • Kahramanmaraş Göksun Boksit Sahası Göksun 1
 • Kahramanmaraş Göksun Boksit Sahası Göksun 2
 • Karaman Çukurbağ Boksit Sahası
 • Eskişehir Mihalıççık Boksit Sahası
 • Muğla Yatağan Boksit Sahası