Kalite Politikası

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.; Verusa Holding grubunun tüm şirketlerinde olduğu gibi; faaliyet alanlarında sürdürülebilir olma prensibi ile, kalitede sürekliliği ve sektörde marka olmayı ilke olarak benimsemiştir. Bu ilkelerden yola çıkarak;
 
Değişen dünya ve ülke koşullarına göre yatırımlarını, kaynak ve üretimlerini çeşitlendirerek rekabetçi piyasalarda lider olmayı,
 
Sektöründeki yenilikleri iş süreçlerine adapte ederek şirket performansını ve üretimlerde verimliliği arttırmayı,
 
Değişen sektör ve Pazar koşullarını sürekli değerlendirerek ve gözden geçirerek riskleri fırsatlara dönüştürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş süreçlerinde sürekliliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 
Yürütülen faaliyetlerde kalite yönetim sistemimiz çatısı altında sağlık, can güvenliği, toplum huzuru ve çevreyi korumayı, ulusal ve uluslararası standartlara, yasa ve mevzuat şartlarına uygun davranmayı,
 
İnsan kaynaklarımızın bizim için en büyük değer olduğu bilinciyle, tüm çalışanlarımızın bilgi, eğitim ve sürekli gelişimlerini sağlayarak, kaliteli iş gücümüzün bir parçası olmaktan gurur duydukları lider bir şirket olmayı,
 
İş süreçlerimizde tedarikçi ve müşterilerimizle kalite anlayışımızın gereği olarak uzun dönemli işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmayı ve sürekli gelişmelerine destek olmayı,
 
Tüm faaliyetlerimizde ilgili taraflara ve tüm paydaşlarımıza değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşmayı, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını sunmayı ve tüm süreçlerde kamuoyu bilgisine açık olmayı taahhüt ederiz.