Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.; 2014 yılında enerji, petrol, maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Firmamız maden kaynakları başta olmak üzere, cevher hazırlama ve işletme, hammadde, enerji ve petrol alanlarında faaliyet göstermektedir. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Türkiye ve bölgenin en büyük boksit maden yataklarına sahiptir.
Ar-Ge
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve tüm paydaşlara değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.
İnsan Kaynakları Politikamız
Standard Boksit İşletmeleri, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.
Londra Metal Borsası Güncel Emtia Fiyatları

Altın
$ 1808
0.02
Alüminyum
$ 1618
0.03
Bakır
$ 6454
0.10
Demir
$ 107
0.04
Petrol
$ 42.483
0.05
Adana İli Tufanbeyli İlçesi Boksit İşletme Projesi
Konya İli Seydişehir İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Alanya İlçesi Boksit İşletme Projesi
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Boksit İşletme Projesi
Karaman İli Çukurbağ İlçesi Boksit İşletme Projesi
Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Boksit İşletme Projesi
Muğla İli Yatağan İlçesi Boksit İşletme Projesi
Tokat İli Erbaa İlçesi Boksit İşletme Projesi
Sivas İli Divriği İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Alanya İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Alanya İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Akseki İlçesi Boksit İşletme Projesi
Antalya İli Alanya İlçesi Boksit İşletme Projesi
Erzincan İli AğamÇağam İlçesi Boksit İşletme Projesi
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Boksit İşletme Projesi
Marka Değerlerimiz ve Entegre Yönetim Sistemleri Politikası
Kalite cevherimizin kimyasında sloganımızla küresel marka olma yolunda; Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını, Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmak.