Sürdürülebilirlik

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. kurumsal yönetim, iş etiği ve kurumsal sorumluluğu kendine temel ilkeler olarak benimsemiştir. Bu bağlamda şirketimizin yaptığı yatırım ve üretim projelerinde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, çevre ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Yenilikçi teknolojiler ve gelişimi takip eden yapımızla; verimli ve tutarlı çevre dostu projeler geliştirip hayata geçirerek, toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir ve çevreci politikamızla kaliteli projeler üretmeyi ilke edinmiştir.
 
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. %100 Verusa Holding iştirakidir ve tutarlılık ve şeffaflık ilkelerine dayanarak Verusa Holding’in sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiştir.
 
Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz
Verusa Holding ve Grup Şirketlerinde sürdürülebilirlik önceliklerimiz aşağıdaki gibidir;
1.Çevre Dostu Uygulamalar
Grup şirketlerinin en önemli hedefi, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yatırımlarında insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamaktır.
2.Sosyal Sorumluluk
Verusa Holding ve grup şirketlerimiz yönetim kurulumuzun onayı ile insana değer katan sosyal projelerin içinde yer almak adına, sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet göstermekte, öğrenci bursları, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak girişimler ve muhtelif vakıflara bağış yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Toplumsal fayda sağlayan ve sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, 2015 yılından başlayarak Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nda kurmuş olduğu “Verusa Holding Bursu”na yaptığı bağış ile eğitime verdiği değeri ve desteği sürdürmekte, gereksinimi olan öğrencilerin eğitim öğretim hayatında fark yaratmaya çalışmaktadır.
3.AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve tüm paydaşlara değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.
4.İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında faaliyet gösterilen sektörlerdeki riskleri bertaraf eden üretim koşulları oluşturulmakta ve tüm grup şirketlerinde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı yönetmelikler ve yasal zorunlulukların ötesinde önlemler alınmaktadır.
5.Risk Yönetimi
Yatırımlarımızda kaynak çeşitliliğimiz ile faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için olası riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirilmektedir.
 
Kurumsal risk yönetimi şirket strateji ve hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülerek, paydaşlarımız ve diğer menfaat sahipleri için en yüksek değer yaratılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda içsel ve dışsal riskleri tespit ve analiz edilmekte ve risk yönetim stratejileri belirlenmektedir.
 
Yönetim Kurulu’nun, başta Risk Yönetimi Komitesi ve şirket içi bölümlerin geri bildirimlerini de değerlendirerek onayladığı politikalar ve belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarla uyumlu, büyüme ve getiri dengesini gözeten risk yönetimi uygulanmaktadır.
6.İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. %100, paydaşlarına en büyük ölçüde değer üretme sorumluluklarını, tabi oldukları yasal yükümlülüklere uyarak yerine getirmek amacıyla her yıl Risk Yönetimi Denetimi, Finansal Tablolar Denetimi, Mevzuat ve Uygunluk Denetimi, Rüşvet ve Yolsuzluk Denetimi çalışmaları yürütmektedir.
 
İş etiği yaklaşımımızın temellerinden olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, itibarımız ve faaliyetlerimizin sorunsuz işlemesi bakımından kritik öneme sahiptir. Sadece kendi bünyemizde değil, topluluk şirketlerimizin tedarikçileri ve bayileri başta olmak üzere iş ortağımız olan tüm paydaşlarımızın bu yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz. Bu bağlamda Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Grubu, merkez operasyonların yürütüldüğü Türkiye’nin yanında faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin yasal mevzuatlarına ve uluslararası ticaretin gerektirdiği standartlara uyum sağlamaktadır. Grup şirketlerinin yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları ve uygulama süreçleri hakkında eğitimlere tabi tutulmaktadır.